Nagrade
1
I. nagrada    90,00 – 100,00 bodova
2
II. nagrada    80,00 – 89,99 bodova
3
III. nagrada    70,00 – 79,99 bodova

Natjecatelji dobivaju priznanje za sudjelovanje ili diplome za osvojenu I., II. ili III. nagradu i posebne nagrade.

 

Posebne nagrade

 • Nagrada Grada Poreča – Koncert u Poreču
 • Nagrada Zagrebačkih solista – Koncert
 • Nagrade Nikola Dervenkara, Lutiera, graditelja gudačkih glazbala, Varaždin – poklon bon za za kupnju nove violine graditelja Dervenkara
  I. kategoriju u vrijednosti od 2500 kuna
  II. kategoriju u vrijednosti od 2500 kuna
  III. kategoriju u vrijednosti od 2500 kuna
  IV. kategoriju u vrijednosti od 3500 kuna
  V. kategoriju u vrijednosti od 3500 kuna
  VI. kategoriju u vrijednosti od 3500 kuna
 • A Classic – Note
 • Euro Unit, Savarez, Corelli – Poklon paket torba sa žicama