Nagrade
1
I. nagrada    90,00 – 100,00 bodova
2
II. nagrada    80,00 – 89,99 bodova
3
III. nagrada    70,00 – 79,99 bodova

Natjecatelji dobivaju priznanje za sudjelovanje ili diplome za osvojenu I., II. ili III. nagradu i posebne nagrade.

 

Posebne nagrade

SOLO GITARA
  • Nagrada Lions Cluba Poreč Young Guitarist Pricea – koncert na XVI. FESTIVALU GitarISTRA „More i gitare“ Vrsar 2018. u vrijednosti od 500 €
  • Nagrada voditelja Xhevdeta Sahatxhije, Međunarodna ljetna škola za gitaru 2018. u Poreču u vrijednosti od 290 €
KOMORNI SASTAVI
  • Nagrada Grada Poreča – koncert u Poreču u godini 2018./2019.

Stranica je u izradi. Hvala na razumijevanju!