OCJENJIVAČKI SUD

GITARA

XHEVDET SAHATXHIJA
predsjednik ocjenjivačkog suda
ANTONIO FRUSCELLA
član ocjenjivačkog suda
KREŠIMIR BEDEK
član ocjenjivačkog suda
SAŠA DEJANOVIĆ
član ocjenjivačkog suda
ALEJANDRO CÓRDOVA
član ocjenjivačkog suda