OCJENJIVAČKI SUD

GITARA

XHEVDET SAHATXHIJA
predsjednik ocjenjivačkog suda
Maroje Brčić
član ocjenjivačkog suda
SAŠA DEJANOVIĆ
član ocjenjivačkog suda
ALEJANDRO CÓRDOVA
član ocjenjivačkog suda