OCJENJIVAČKI SUD

GITARA

Xhevdet Sahatxhija
XHEVDET SAHATXHIJA
predsjednik ocjenjivačkog suda
Marko Feri
MARKO FERI
član ocjenjivačkog suda
Saša Dejanović
SAŠA DEJANOVIĆ
član ocjenjivačkog suda

VIOLINA

Ivančica Kalanj
IVANČICA KALANJ
članica ocjenjivačkog suda
Marco Graziani
MARCO GRAZIANI
član ocjenjivačkog suda
Krunoslav Marić
KRUNOSLAV MARIĆ
član ocjenjivačkog suda