PRAVILNIK NATJECANJA

Redoslijed nastupa natjecatelja u svakoj kategoriji bit će određen abecednim redom počevši slovom koji će se odrediti izvlačenjem.
Organizator zadržava pravo promijene rasporeda natjecanja.

U slučaju prekoračenja vremena Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti natjecatelja. Ocjenjivački sud donosi neopozivu odluku na koju natjecatelj nema pravo žalbe. Ocjene svakog člana Ocjenjivačkog suda bit će objavljene prilikom objave rezultata, s time da će se najmanja i najveća ocjena približiti na 3 boda do slijedeće najmanje i najveće ocjene.

Na natjecanju stručni žiri dodjeljuje nagrade i to:

I. nagrada90,00 – 100,00 bodova
II. nagrada80,00 – 89,99 bodova
III. nagrada70,00 – 70,99 bodova

 

Rezultati će biti objavljeni nakon završetka svake kategorije.

Natjecatelji dobivaju priznanje za sudjelovanje ili diplome za osvojenu I., II. ili III. nagradu i posebne nagrade. Diplome, priznanja te potvrde o sudjelovanju za mentore molimo Vas da podignete na info pultu sat vremena nakon objavljivanja rezultata.
Pobjednici svake kategorije i dobitnici posebnih nagrada koje odredi Ocjenjivački sud dužni su sudjelovati na Završnom koncertu Laureata, te izvesti skladbu po izboru Ocjenjivačkog suda, u suprotnome gube pravo na nagradu.

U slučaju da više natjecatelja dijeli jednak broj bodova, poredak određuje Ocjenjivački sud. Cijeli se program izvodi napamet, repeticije nisu nužne. Ocjenjivački sud sluša program u cijelosti.
Natjecatelji su obvezni prije nastupa uručiti organizatoru 3 primjerka (fotokopije) cijelog programa koji će izvesti.
Ocjenjivački je sud sastavljen od uglednih svjetskih i domaćih violinista i pedagoga.

Sve troškove dolaska na natjecanje i boravka natjecatelji snose sami.
Natjecanje je javno i bit će snimano.
Organizator natjecanja zadržava pravo na audio/video/foto zapis svih događanja vezanih za natjecanje. Natjecatelji se odriču autorskih prava vezanih uz korištenje audio/video/foto materijala koji je nastao njihovim sudjelovanjem na natjecanju i tijekom natjecanja.
U slučaju nejasnoća hrvatski tekst uzima se kao pravovaljan.
Prijavom na natjecanje natjecatelji prihvaćaju ovdje navedena pravila.