Prijave na natjecanje
Prijave su zaključene
Kotizacija gitara
Kotizacija za I., II., III., IV., V. i VI. kategoriju solo gitara: 340,00 kuna.
Kotizacija komorni sastavi
Kotizacija za I., II. i III. kategoriju komornih sastava od 2 do 9 članova iznosi 520,00 kuna po sastavu.
Uplate kotizacije za natjecanje solo gitare i komornih sastava s gitarom vrše se od 1. 1. do 2. 2. 2018. godine, zaključno sa 2. 2. 2018.

Plaćanje kotizacije za hrvatske državljane

GRAD POREČ
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN: HR1323400091834800003
Poziv na broj: 7730-55147155576-2017
Model: HR68
Opis plaćanja: Kotizacija za „Poreč Fest“

Važno: Svi natjecatelji (hrvatski državljani) dužni su se javiti na info pult najmanje dva sata prije nastupa gdje moraju predati kopiju uplate. Ukoliko je uplatu za natjecatelja izvršio roditelj, za izradu računa potrebni su njegovi podaci (ime i prezime, adresa, OIB), a ukoliko je uplatu izvršila pravna osoba/škola potrebni su njezini podaci (točan naziv, adresa, OIB).

Plaćanje kotizacije za strane državljane

Uplata se može izvršiti isključivo u kunama, a potrebni podaci su: Ime i prezime, adresa i OIB. Svi natjecatelji (strani državljani) dužni su se javiti na info pult najmanje dva sata prije nastupa kako bi se na vrijeme izvršila uplata.

U slučaju da natjecatelj ne pristupi natjecanju, gubi pravo na povrat kotizacije.