Prijave na natjecanje
Prijave su zaključene
Kotizacija violina
Kotizacija za I., II., III., IV., V. i VI. kategoriju solo violina: 340,00 kuna.
Kotizacija komorni sastavi
Kotizacija za I. , II. i III. kategoriju komornih sastava od 2 do 9 članova: 520,00 kuna po sastavu.
Službena korepeticija
Kotizacija za službenu korepeticiju u disciplini solo violine iznosi:
270,00 kuna uključuje jednu probu i nastup na natjecanju,
400,00 kuna uključuje dvije probe i nastup na natjecanju.
Uplate kotizacije za natjecanje solo violine i komornih sastava s violinom vrše se od 1.2. do 15. 3. 2018. godine, zaključno sa 15. 3. 2018.

Plaćanje kotizacije za hrvatske državljane

GRAD POREČ
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN: HR1323400091834800003
Poziv na broj: 7730-55147155576-2017
Model: HR68
Opis plaćanja: Kotizacija za „Poreč Fest“

Važno: Svi natjecatelji (hrvatski državljani) dužni su se javiti na info pult najmanje dva sata prije nastupa gdje moraju predati kopiju uplate. Ukoliko je uplatu za natjecatelja izvršio roditelj, za izradu računa potrebni su njegovi podaci (ime i prezime, adresa, OIB), a ukoliko je uplatu izvršila pravna osoba/škola potrebni su njezini podaci (točan naziv, adresa, OIB).

Plaćanje kotizacije za strane državljane

Uplata se može izvršiti isključivo u kunama, a potrebni podaci su: Ime i prezime, adresa i OIB. Svi natjecatelji (strani državljani) dužni su se javiti na info pult najmanje dva sata prije nastupa kako bi se na vrijeme izvršila uplata.

U slučaju da natjecatelj ne pristupi natjecanju, gubi pravo na povrat kotizacije.