PROPOZICIJE
DISCIPLINA SOLO VIOLINA
 • 1. kategorija – rođeni 2007. i mlađi
  – slobodni program do 10 minuta
 • 2. kategorija – rođeni 2005. i mlađi
  – slobodni program do 13 minuta
 • 3. kategorija – rođeni 2003. i mlađi
  – slobodni program do 15 minuta
 • 4. kategorija – rođeni 2001. i mlađi
  – slobodni program do 20 minuta
 • 5. kategorija – rođeni 1998. i mlađi
  – slobodni program do 25 minuta
 • 6. kategorija – rođeni 1995. i mlađi
  – slobodni program do 30 minuta

Natjecatelji u svim kategorijama u programu moraju svirati minimalno dvije skladbe različitih stilskih razdoblja.

DISCIPLINA KOMORNI SASTAVI OD 2 DO 9 ČLANOVA

Dva ili više instrumenata među kojima mora biti zastupljena minimalno jedna violina.

 • I. kategorija – rođeni 2003. i mlađi
  – slobodni program do 10 minuta
 • II. kategorija – rođeni 1999. i mlađi
  – slobodni program do 20 minuta
 • III. kategorija – rođeni 1995. i mlađi
  – slobodni program do 30 minuta

Natjecatelji u svim kategorijama u programu moraju svirati minimalno dvije skladbe različitih stilskih razdoblja.