PROPOZICIJE
DISCIPLINA SOLO GITARA

 • I. kategorija – rođeni 2006. i mlađi
  – slobodni program do 5 minuta
 • II. kategorija – rođeni 2004. i mlađi
  – slobodni program do 7 minuta
 • III. kategorija – rođeni 2002. i mlađi
  – slobodni program do 10 minuta
 • IV. kategorija – rođeni 1998. i mlađi
  – slobodni program do 15 minuta
 • V. kategorija – bez ograničenja u godinama
  – slobodni program do 25 minuta

Natjecatelji u svim kategorijama u programu moraju svirati minimalno dvije skladbe različitih stilskih razdoblja.

Posebne nagrade:
 • Nagrada Lions Club Poreč Young Guitarist Pricea – koncert na XV. FESTIVALU GitarISTRA „More i gitare“ Vrsar 2017 u vrijednosti od 500 €
 • Nagrada Mladena Frankovića, graditelja gitare, Zagreb – Dva Poklon bona u vrijednosti od 500 € za kupnju nove gitare Franković

DISCIPLINA SOLO VIOLINA

 • I. kategorija – rođeni 2006. i mlađi
  – slobodni program do 7 minuta
 • II. kategorija – rođeni 2004. i mlađi
  – slobodni program do 10 minuta
 • III. kategorija – rođeni 2002. i mlađi
  – slobodni program do 15 minuta
 • IV. kategorija – rođeni 2000. i mlađi
  – slobodni program do 20 minuta
 • V. kategorija – rođeni 1997. i mlađi
  – slobodni program do 25 minuta

Natjecatelji u svim kategorijama u programu moraju svirati minimalno dvije skladbe različitih stilskih razdoblja.

Posebne nagrade:
 • Nagrada Nikola Dervenkar, Luthier, graditelj gudačkih glazbala, Varaždin – violina (polovinka) sa gudalom i koferom

DISCIPLINA KOMORNI SASTAVI OD 2 DO 9 ČLANOVA

 • I. kategorija komorni sastavi – rođeni 2002. i mlađi
  – slobodni program do 10 minuta
 • II. kategorija komorni sastavi – rođeni 1998. i mlađi
  – slobodni program do 15 minuta

Natjecatelji u svim kategorijama u programu moraju svirati minimalno dvije skladbe različitih stilskih razdoblja.

Dobna granica određuje se po najstarijem članu komornog sastava.

Svi instrumenti – nije uvjet da je u komornom sastavu zastupljena gitara ili violina

Posebne nagrade:
 • Nagrada Grada Poreča – koncert u Poreču u vrijednosti 200 €