Raspored
komorni sastavi
KAZALIŠNA DVORANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA POREČ, Narodni trg 1, Poreč

I. kategorija

Subota, 24. 2. 2018.
vrijemenatjecatelji
15:30Ansambl gitara Ivanec

II. kategorija

Subota, 24. 2. 2018.
vrijemenatjecatelji
15:40Duo Lucija&Vanesa

III. kategorija

Subota, 24. 2. 2018.
vrijemenatjecatelji
15:55 Trio Evocación
16:15UMAS G4