Raspored gitara
KAZALIŠNA DVORANA POUP-a, Narodni trg 1, Poreč

I. kategorija

Nedjelja, 19. 2. 2017.
vrijeme natjecatelj/ica
9:00 Gabrijel Božić
9:05 Lucija Brkarić
9:10 Dominik Dalić
9:15 Kristian Matković
9:20 Dora Marin
9:25 Petar Mekinić
9:30 Matko Varžić
9:35 Martin Vrabič
9:40 Lucija Žulj

II. kategorija

Subota, 18. 2. 2017.
vrijeme natjecatelj/ica
8:30 Demetra Cerovič
8:35 Helena Kralj
8:40 Natali Pešić
8:45 Mislav Sušić

III. kategorija

Subota, 18. 2. 2017.
vrijeme natjecatelj/ica
8:50 Petra Boljevčan
8:55 Stela Dermit
9:00 Vanesa Iličić
9:05 Oskar Marić
9:10 Gabriela Nežmahen
9:15 Marta Petrovčić
9:20 Gabriel Radović
9:25 Urbaan Reiter
9:30 Borna Svjetličić
9:35 Julia Vanjhard Trušćek

IV. kategorija

Subota, 18. 2. 2017.
vrijeme natjecatelj/ica
13:30 Stjepan Bosilj
13:45 Tin Glavočević
14:00 Željana Jerić
14:15 Jan Samaržija
14:30 Terens Sotiri
14:45 Lana Stevanovski

V. kategorija

Subota, 18. 2. 2017.
vrijeme natjecatelj
15:00 Silvio Bilić