Raspored gitara
KAZALIŠNA DVORANA POUP-a, Narodni trg 1, Poreč

I. kategorija

Nedjelja, 19. 2. 2017.
vrijemenatjecatelj/ica
9:00Gabrijel Božić
9:05Lucija Brkarić
9:10Dominik Dalić
9:15Kristian Matković
9:20Dora Marin
9:25Petar Mekinić
9:30Matko Varžić
9:35Martin Vrabič
9:40Lucija Žulj

II. kategorija

Subota, 18. 2. 2017.
vrijemenatjecatelj/ica
8:30Demetra Cerovič
8:35Helena Kralj
8:40Natali Pešić
8:45Mislav Sušić

III. kategorija

Subota, 18. 2. 2017.
vrijemenatjecatelj/ica
8:50Petra Boljevčan
8:55Stela Dermit
9:00Vanesa Iličić
9:05Oskar Marić
9:10Gabriela Nežmahen
9:15Marta Petrovčić
9:20Gabriel Radović
9:25Urbaan Reiter
9:30Borna Svjetličić
9:35Julia Vanjhard Trušćek

IV. kategorija

Subota, 18. 2. 2017.
vrijemenatjecatelj/ica
13:30Stjepan Bosilj
13:45Tin Glavočević
14:00Željana Jerić
14:15Jan Samaržija
14:30Terens Sotiri
14:45Lana Stevanovski

V. kategorija

Subota, 18. 2. 2017.
vrijemenatjecatelj
15:00Silvio Bilić