OCJENJIVAČKI SUD

GITARA

xhevdet-sahatxhija-3
XHEVDET SAHATXHIJA
predsjednik ocjenjivačkog suda
maroje_brcic_2
MAROJE BRČIĆ
član ocjenjivačkog suda
sasa-dejanovic
SAŠA DEJANOVIĆ
član ocjenjivačkog suda
alejandro_cordova_1
ALEJANDRO CÓRDOVA
član ocjenjivačkog suda