PRAVILNIK NATJECANJA

Redoslijed nastupa određuje organizator i zadržava pravo promjene rasporeda.

U slučaju prekoračenja vremena Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti natjecatelja. Ocjenjivački sud donosi neopozivu odluku na koju natjecatelj nema pravo žalbe.

Rezultati i pojedinačne ocjene svakog člana Ocjenjivačkog suda bit će objavljeni na oglasnoj ploči po završetku svake kategorije.

Na natjecanju stručni žiri dodjeljuje nagrade i to:

I. nagrada 90,00 – 100,00 bodova
II. nagrada 80,00 – 89,99 bodova
III. nagrada 70,00 – 79,99 bodova

 

Pobjednik svake kategorije osvaja zlatnu, drugoplasirani srebrnu i trećeplasirani brončanu medalju.

Natjecatelji dobivaju priznanje za sudjelovanje ili diplome za osvojenu I., II. ili III. nagradu i mogu dobiti i posebne nagrade. Diplome i priznanja dijelit će se po kategorijama u skladu s obavijesti na Oglasnoj ploči. Tko ih ne preuzme na podjeli moći će ih podignuti na info pultu.

Pobjednici svake kategorije (s osvojenih najmanje 90 bodova) i dobitnici posebnih nagrada koje odredi Ocjenjivački sud dužni su sudjelovati na Završnom koncertu pobjednika natjecanja. Na Završnom koncertu natjecatelji izvode skladbu po izboru Ocjenjivačkog suda, u suprotnome gube pravo na nagradu.

U slučaju da više natjecatelja dijeli jednak broj bodova, mlađi kandidat ostvaruje pravo prednosti. Cijeli se program izvodi napamet, repeticije nisu nužne. Ocjenjivački sud sluša program u cijelosti.

Ocjenjivački sud sastavljen je od priznatih umjetnika i pedagoga iz Hrvatske i inozemstva.

Sve troškove dolaska na natjecanje i boravka natjecatelji snose sami.

Natjecanje je javno i može biti snimano i fotografirano.

Organizator natjecanja zadržava pravo na audio/video/foto zapis svih događanja vezanih za natjecanje. Natjecatelji se odriču autorskih prava vezanih uz korištenje audio/video/foto materijala koji je nastao njihovim sudjelovanjem na natjecanju i tijekom natjecanja.

U slučaju nejasnoća hrvatski tekst uzima se kao pravovaljan.

Prijavom na natjecanje natjecatelji prihvaćaju sva pravila iz Pravilnika natjecanja.