Nagrade
1
I. nagrada 90,00 – 100,00 bodova
2
II. nagrada 80,00 – 89,99 bodova
3
III. nagrada 70,00 – 79,99 bodova

Natjecatelji dobivaju priznanje za sudjelovanje ili diplome za osvojenu I., II. ili III. nagradu.

Natjecatelji dobivaju priznanje za sudjelovanje ili diplome za osvojenu I., II. ili III. nagradu i posebne nagrade.

 

Dobitnici posebnIh nagrada

  • Koncert u Poreču – nagradu Grada Poreča osvojio je Klavirski trio GŠ Pavla Markovca u sastavu Lucija Kašnar, Ana Labazan Brajša i Roko Silić.