PROPOZICIJE
DISCIPLINA KOMORNI SASTAVI

Dva ili više instrumenata među kojima mora biti zastupljena minimalno jedna gitara.

  • 1. kategorija – rođeni 2005. i mlađi
    – slobodan program do 10 minuta
  • 2. kategorija – rođeni 2001. i mlađi
    – slobodan program do 15 minuta
  • 3. kategorija – bez dobnog ograničenja
    – slobodan program do 20 minuta

Natjecatelji u svim kategorijama u programu moraju svirati minimalno dvije skladbe po slobodnom izboru.