PROPOZICIJE
DISCIPLINA KOMORNI SASTAVI OD 2 DO 9 ČLANOVA

Dva ili više instrumenata među kojima mora biti zastupljena minimalno jedna gitara ili violina.

  • 1. kategorija – rođeni 2004. i mlađi
    – slobodni program do 10 minuta
  • 2. kategorija – rođeni 2000. i mlađi
    – slobodni program do 15 minuta
  • 3. kategorija – rođeni 1996. i mlađi
    – slobodni program do 20 minuta

Natjecatelji u svim kategorijama u programu moraju svirati minimalno dvije skladbe po slobodnom izboru.