Nagrade
1
I. nagrada    90,00 – 100,00 bodova
2
II. nagrada    80,00 – 89,99 bodova
3
III. nagrada    70,00 – 79,99 bodova

Natjecatelji dobivaju priznanje za sudjelovanje ili diplome za osvojenu I., II. ili III. nagradu i posebne nagrade.

 

Posebne nagrade

Zagrebački solisti
Koncert
N. Dervenkar
Lutier, graditelj gudačkih glazbala, Varaždin
Poklon bon

za kupnju nove violine graditelja Dervenkara za:

I. kategoriju u vrijednosti od 2500 kuna
II. kategoriju u vrijednosti od 2500 kuna
III. kategoriju u vrijednosti od 2500 kuna
IV. kategoriju u vrijednosti od 3500 kuna
V. kategoriju u vrijednosti od 3500 kuna
VI. kategoriju u vrijednosti od 3500 kuna

Zagrebački komorni orkestar
Koncert
Thomastik-Infeld
Žice
A Classic
Note