– predsjednik ocjenjivačkog suda –

Nenad
Merle

Profesor Nenad Merle (Zagreb, 1956) diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Martina Barića.

Profesor je violine i komorne glazbe na Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu te niz godina pročelnik odjela za gudače, a od 1988. do 1991. godine i ravnatelj škole.

Odgojio je mnoge naraštaje mladih violinista. Njegovi učenici redovito na­stupaju na brojnim koncertima, natjecanjima i smotrama, snimaju za radio i televiziju, ostvarujući vrlo zapažene nastupe, dokazane visokim ocjenama struke, kritike i publike. Na domaćim i međunarodnim natjecanjima osvojili su 148 nagrada, od kojih 77 prvih, 42 druge, 10 trećih, specijalnu nagradu EMCY-a i ostale.

Od 38 učenika koji su maturirali u njegovoj klasi, 31 je upisalo i diplomiralo ili još studira na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu, Splitu i van Hrvatske.

Član je mnogih ocjenjivačkih sudova na međunarodnim, državnim i regio­nalnim natjecanjima. Sudjeluje u izradi nastavnih planova i programa. Men­tor je studentima MA u predmetu metodika i mladim nastavnicima koji pod njegovim mentorstvom uspješno polažu stručni ispit.

Član je Hrvatske udruge orkestralnih i komornih umjetnika, te je niz godina dje­lovao u mnogim orkestrima (Komorni orkestar Gaudeamus, Hrvatski komorni orkestar, Simfonijski orkestar HRT–a, Varaždinski komorni orkestar, Zagrebačka filharmonija, …) s kojima je nastupao diljem Europe i svijeta.

Permanentno proučavanje novih metoda rada te njihovo primjenjivanje rezultiralo je nizom pedagoških uspjeha i priznanja njegovim učenicima i njemu osobno. Dobitnik je Godišnje nagrade Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedago­ga za 2002. godinu, a iste godine Agencija za odgoj i obrazovanje RH imenuje ga voditeljem međužupanijskog stručnog vijeća za violinu i violu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazova­nje Republike Hrvatske, pet puta dodjeljuje mu priznanje “za vrstan rad s učenicima”.

Svoje znanje i veliko pedagoško iskustvo nesebično prenosi i putem brojnih seminara, a bavi se i redakcijom i pripremom notnih izdanja hrvatskih skladatelja za tisak.

Napreduje u zvanje profesora mentora 2006. godine, a dvije godine kasnije u zvanje profesora savjetnika.