PRAVILNIK NATJECANJA

Redoslijed nastupa određuje organizator i zadržava pravo promjene rasporeda.

U slučaju prekoračenja vremena Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti natjecatelja. Ocjenjivački sud donosi neopozivu odluku na koju natjecatelj nema pravo žalbe. Ocjene svakog člana Ocjenjivačkog suda bit će objavljene prilikom objave rezultata, s time da će se najmanja i najveća ocjena približiti na 3 boda do slijedeće najmanje i najveće ocjene.

Na natjecanju stručni žiri dodjeljuje nagrade i to:

I. nagrada 90,00 – 100,00 bodova
II. nagrada 80,00 – 89,99 bodova
III. nagrada 70,00 – 79,99 bodova

 

Za Zlatnu medalju i Plaketu potrebno je osvojiti I. nagradu sa minimalno 90,00 bodova.
Za Srebnu medalju potrebno je osvojiti minimalno II. nagradu i više od 80,00 bodova.
Za Brončanu medalju potrebno je osvojiti minimalno III. nagradu i više od 70,00 bodova.

Rezultati će biti objavljeni nakon završetka svake kategorije.

Natjecatelji dobivaju priznanje za sudjelovanje ili diplome za osvojenu I., II. ili III. nagradu i mogu dobiti i posebne nagrade. Diplome i priznanja dijelit će se po kategorijama u skladu s obavijesti na Oglasnoj ploči, a ukoliko niste na podjeli molit ćemo Vas da iste podignete na info pultu.
Pobjednici svake kategorije i dobitnici posebnih nagrada koje odredi Ocjenjivački sud dužni su sudjelovati na Završnom koncertu pobjednika natjecanja, te izvesti skladbu po izboru Ocjenjivačkog suda, u suprotnome gube pravo na nagradu.

U slučaju da više natjecatelja dijeli jednak broj bodova, poredak određuje Ocjenjivački sud. Cijeli se program izvodi napamet, repeticije nisu nužne. Ocjenjivački sud sluša program u cijelosti.
Natjecatelji su obvezni prije nastupa uručiti organizatoru 3 primjerka (fotokopije) cijelog programa koji će izvesti.
Ocjenjivački sud sastavljen je od priznatih umjetnika i pedagoga.

Sve troškove dolaska na natjecanje i boravka natjecatelji snose sami.
Natjecanje je javno i može biti snimano i fotografirano.
Organizator natjecanja zadržava pravo na audio/video/foto zapis svih događanja vezanih za natjecanje. Natjecatelji se odriču autorskih prava vezanih uz korištenje audio/video/foto materijala koji je nastao njihovim sudjelovanjem na natjecanju i tijekom natjecanja te su suglasni da se video/audio snimke i fotografije mogu koristiti i javno objavljivati.
U slučaju nejasnoća hrvatski tekst uzima se kao pravovaljan.
Prijavom na natjecanje natjecatelji prihvaćaju ovdje navedena pravila.