PROPOZICIJE
DISCIPLINA SOLO VIOLINA
 • 1. kategorija – rođeni 2008. i mlađi
  – slobodni program do 10 minuta
 • 2. kategorija – rođeni 2006. i mlađi
  – slobodni program do 13 minuta
 • 3. kategorija – rođeni 2004. i mlađi
  – slobodni program do 15 minuta
 • 4. kategorija – rođeni 2002. i mlađi
  – slobodni program do 20 minuta
 • 5. kategorija – rođeni 1999. i mlađi
  – slobodni program do 25 minuta
 • 6. kategorija – rođeni 1996. i mlađi
  – slobodni program do 30 minuta

Natjecatelji u svim kategorijama u programu moraju svirati minimalno dvije skladbe po slobodnom izboru.