Tonske probe violina
KONCERTNA DVORANA UMJETNIČKE ŠKOLE POREČ

III. kategorija

Četvrtak i petak, 2. 5. i 3. 5. 2019.
vrijeme natjecatelj/ica
18:00, četvrtak Lovro Berković
18:07, četvrtak Igor Duvančić
19:38, četvrtak Ivana Đanić
18:21, četvrtak Ana Magdalena Fabijanić
19:31, četvrtak Magdalena Frka
18:35, četvrtak Jeremija Šiler Hudoklin
19:24, četvrtak Donatella Ivulić
19:17, četvrtak Petra Jozinović
18:56, četvrtak Gabriela Kalle
19:03, četvrtak Lucia Kaplowitz
19:10, četvrtak Lucija Kaštelan
18:49, četvrtak Katarina Kocelj
18:42, četvrtak Marta Kunjko
17:45, četvrtak Maša Leskovar
8:49, petak Maja Mrakovčić
18:28, četvrtak Lorena Radičević

IV. kategorija

Četvrtak i petak, 2. 5. i 3. 5. 2019.
vrijeme natjecatelj/ica
13:05, petak Nika Anić
13:12, petak Lovro Bratonja
17:46, četvrtak Katarina Belobrajdić
17:53, četvrtak Ana Labazan Brajša
13:19, petak Ana Hađinac
13:33, petak Lucia Lyon
18:14, četvrtak Dorotea Rukavina
8:42, petak Lucija Štriga
17:10, četvrtak Asja Šoster Farasin

V. kategorija

Petak, 3. 5. 2019.
vrijeme natjecatelj/ica
8:00, petak Petra Barbarić
8:07, petak Paula Bukvić
13:26, petak Dalia Cossetto
8:14, petak Teo Devčić
8:21, petak Matea K. Drakšić
8:28, petak Vesna Palčok
8:35, petak Ana Petriško

I. kategorija

Petak i subota, 3. 5. i 4. 5. 2019.
vrijeme natjecatelj/ica
20:35, petak Tamara Aničić
20:40, petak Aleksandar Baić
20:45, petak Eva Baletić
20:50, petak Petar Bojović
20:55, petak Paula Ćatić
7:15, subota Ena Despot
8:10, subota Lara Domić Djaković
21:05, petak Julia Feher
21:10, petak Nikola Golubić
8:15, subota Una Grgin
21:15, petak Maya Hong
21:20, petak Bernarda Jukić
21:25, petak Teuta Jukić
8:05, subota Matija Južnič
7:20, subota Ana Kanižaj
7:25, subota Lea Kramarić
7:30, subota Ela Krtalić
7:40, subota Elena Ramljak
7:45, subota Lucija Skokandić
7:50, subota Antonio Šarić
7:55, subota Fran Šola
7:35, subota Laura Valenčić
8:00, subota Grigor Vidošević

II. kategorija

Petak i subota, 3. 5. i 4. 5. 2019.
vrijeme natjecatelj/ica
21:30, petak Filip Aničić
21:35, petak Antonija Balija
21:40, petak Karmen Begić
21:45, petak Matea Benc
21:50, petak Petra Blažina
12:45, subota Marta Ćatić
12:50, subota Vita Grimani
12:55, subota Antea Jukić
13:00, subota Dora Malović
13:05, subota Barbara Margan
13:10, subota Ivano Pavić
13:15, subota Ena Pliško
13:20, subota Inga Potnar
13:25, subota Ana Rabar
13:30, subota Eva Radić
13:35, subota Iva Ristić
13:40, subota Lucija Subota
13:45, subota Tihomir Stanojević Grčar
13:50, subota Ines Turšić
13:55, subota Lea Tvrtković

VI. kategorija

Petak, 3. 5. 2019.
vrijeme natjecateljica
12:35 Marijana Raboteg