POREČ FEST 2019.
komorni sastavi
REZULTATI

I. kategorija

natjecatelji bodovi nagrada
Duo violina 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa
– Ana Magdalena Fabijanić
– Katarina Kocelj
94,88 I.
Duo violina 2. mjesto, srebrna medalja
– Tamara Aničić
– Petar Bojović
90,63 I.
Kvartet gitara 3. mjesto, brončana medalja
– Max Pavlica
– Jan Šarko
– Dominik Gaća
– Fran Kovač
85,50 II.
DUO Kanižaj-Bracović
– Ana Kanižaj
– Erin Bracović
85,38 II.
Trio
– Tina Rogošić
– Mauro Svilokos
– Antea Jukić
77,38 III.
Violinski duo
– Tihana Marija Majetić
– Ema Boljevčan
74,75 III.
Machiato
– Chiara Vukadinović
– Marin Štefanac – nisu pristupili

II. kategorija

natjecatelji bodovi nagrada
Klavirski trio 1. mjesto, zlatna medalja, plaketa
GŠ Pavla Markovca
– Lucija Kašnar
– Ana Labazan Brajša
– Roko Silić
97,44 I.
DUO 2. mjesto, srebrna medalja
– Paula Bukvić
– Ivo Baule
92,75 I.

III. kategorija

natjecatelji bodovi nagrada
Trio Fortuna
– Jasmina Šehanović
– Maira Isakovi
– Amila Rančič – nisu pristupili